Alev Geciktiriciler

Alev Geciktiriciler

Alev geciktiriciler, yangının başlamasını önlemek veya büyümesini yavaşlatmak için malzemelere uygulanan kimyasallardır.

Alev Geciktiriciler

Boya Reçine Kimyasalları

Boya Reçine Kimyasalları

Boyalarda bağlayıcı görevi görebilen maddeler, poliüretanlar, polyesterler, vinil asetat/etilen (VAE), silanlar, epoksi reçineler veya yağlar gibi sentetik veya doğal reçinelerdir.

Boya Reçine Kimyasalları

Petrokimya Hammaddeleri

Petrokimya Hammaddeleri

Petrokimya; plastik, kauçuk, deterjan, ilaç, boya, boya, yağlayıcı, patlayıcı, gübre, böcek ilacı, çözücü, yakıt ve diğer birçok ürünün yapımında kullanılabilen kimyasallardır.

Petrokimya Hammaddeleri

Yağlar

Yağlar

Bir yağ, esas olarak hidrokarbonlardan oluşan ve hem hidrofobik (su ile karışmaz, kelimenin tam anlamıyla "sudan korkan") hem de lipofilik (diğer yağlarla karışır, kelimenin tam anlamıyla "yağ seven") olan polar olmayan herhangi bir kimyasal maddedir.

Yağlar